Genel Kurula Çağrı

GENEL KURULA ÇAĞRI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ GENEL MERKEZİ’NDEN

Cemiyetimizin 68. Dönem olağan genel kurul toplantısı’nın ilki 29 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 13.00’da İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin Galipdede cad. Birlik apt. No 24/1 Tünel/Beyoğlu adresindeki Genel Merkezinde yapılmış ve çoğunluk sağlanamamıştır. 68. Genel Kurulumuzun ikinci toplantısı çoğunluk aranmaksızın 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 13.00’da İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın İstiklal Caddesi No:146 Kat:3 Beyoğlu-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Kongre Başkanlık Divanı’nın seçilmesi ve Divan Kurulu’na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
 3. Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve mali raporunun okunması
 4. Denetim Kurulu raporunun okunması
 5. Raporların müzakeresi
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası
 7. Bütçenin sunuluşu, kabulü ve Yönetim Kurulu’na bütçede fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
 8. Yönetim Kurulu’na, Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, rehin, ipotek veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi hususunda yetki verilmesi,
 9. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu, Divan Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi
 10. Dilekler
 11. Kapanış

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir