İktisatçılar Haftası

İktisatçılar Haftası

         1974 yılında “Sanayileşmenin Neresindeyiz?” üst başlığı ile başlayan ve 1980 yılı olağanüstü dönemi hariç otuz üç yıldır aralıksız devam eden bir etkinlik olan İktisatçılar Haftası, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin kamuoyu tarafından en çok bilinen etkinliklerinden biridir. Bu haftanın temel özelliği, konu ile ilgili tarafların en rafine temsilcilerini bir araya getiren, Türkiye ve dünya gündemindeki önemli iktisadi, sosyal ve kültürel olayların sağlıklı bir zeminde tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir platform olmasıdır.


         Bu güne kadar yapılan İktisatçılar Hafta’larının önemli bölümünde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Siyasi Parti Liderleri ve Bakanlık düzeyinde katılımlar olmuş ve açılış konuşmaları bu değerli kişiler tarafından yapılmıştır. İktisatçılar Haftası’nın konuşmacıları her zaman Türkiye’nin önde gelen bilim adamları, siyasetçileri, bürokratları, iş adamları, sendikacıları, gazetecileri ve konusunda uzman kişiler olmuştur. Ayrıca birçok İktisatçılar Haftası’na yurt dışından dünyanın önde gelen İktisatçıları, konusunda uzman olan siyaset adamları ve gazetecileri panelist olarak katılmış ya da haftamızın konusu ile ilgili olarak önemli tebliğler sunmuşlardır.

         İktisatçılar Haftası’nın önemli bir diğer özelliği de, etkinliğin her bir gününün Fakültemize büyük hizmetler vermiş değerli öğretim üyelerimize armağan edilmesidir.


         Hafta süresince konularla ilgili haberler görsel ve yazılı basınımızda haber ve makale olarak yer almakla birlikte, haftanın bitimine müteakip, hafta süresince verilen tebliğ ve konuşmaların tüm metinleri önemli bir belge niteliği taşıması açısından İktisat Dergisi özel sayısında basılıp mezunlarımıza, üyelerimize, öğrencilerimize ve tüm kamuoyuna sunulmaktadır.

İktisatçılar Haftası Galerisine ulaşmak için tıklayın.

1974 yılından bugüne yapılan İktisatçılar Haftası’nın üst başlıkları aşağıda gösterilmiştir:

1974 – “SANAYİLEŞMENİN NERESİNDEYİZ?”

1975 – “1975 YILINDA TÜRKİYE”

1976 – “1976 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE IV. BEŞ YILLIK PLAN”

1977 – “İKTİSADİ KALKINMA VE MUCİZE”

1978 – “AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE KEYNESGİL TEORİ”

1979 – “SANAYİLEŞME SORUNLARI VE AZGELİŞMİŞ ÜLKELER”

1982 – “BUNALIMDAN BÜYÜMEYE GEÇİŞTE TÜRKİYE EKONOMİSİ”

1983 – “CUMHURİYETİN 60.YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ”

1984 – “PİYASA EKONOMİSİNE GEÇERKEN”

1985 – “İKTİSAT POLİTİKALARI VE GELİŞME DOĞRULTULARI”

1986 – “EKONOMİ VE DEMOKRASİ”

1987 – “AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE”

1988 – “YAPISAL DEĞİŞİKLİĞİN NERESİNDEYİZ?”

1989 – “TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİFLER”

1990 – “DEĞİŞEN DÜNYA, DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE”

1991 – “EKONOMİ VE SİYASETTE YENİ STRATEJİLER”

1992 – “DEĞİŞEN DÜNYA, TÜRKİYE VE ON YILLAR”

1993 – “YENİ YÜZYILA DOĞRU DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE NE OLABİLİR?”

1994 – “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YENİ EĞİLİMLER”

1995 – “EKONOMİ VE SİYASETTE KRİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”

1996 – “DÜNYA NEREYE GİDİYOR? KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE”

1997 – “TÜRKİYE’DE SERMAYE, DEVLET, SİYASET”

1998 – “TÜRKİYE’NİN DİNAMİKLERİ”

1999 – “YÜZYIL BİTERKEN GELECEĞE BAKIŞ”

2000 – “DEĞİŞEN DÜNYADA TÜRKİYE’NİN YERİ”

2001 – “İKTİSAT-İSTİKRAR VE TÜRKİYE”

2002 – “2003’E GİRERKEN SORUNLAR VE ARAYIŞLAR”

2003 – “CUMHURİYET’İN 80.YILINDA YURT VE DÜNYA”

2004 – “YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLEN DÜNYA VE TÜRKİYE”

2005 – “İKTİSAT VE YOKSULLUK” 

2007- “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK” 

2008- “GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRKİYE VE DÜNYA” 

2009- “KİRİZİN NERESİNDEYİZ? KRİZİN DEĞİŞİK YÜZLERİ” 

2010- “TAŞLAR YERİNDEN OYNARKEN… 2010 TÜRKİYESİNDE SİYASET, EKONOMİ, KURUMLAR” 

2011- “GEÇMİŞİN MİRASI GELECEĞİN BEKLENTİSİ ARASINDA TÜRKİYE” 

2012- “YÜZYILIN BAŞINDA DEĞİŞİMİN KRİZİ GERÇEKLER OLANAKLAR SINIRLAR”

2013- “ CUMHURİYETİN 90. YILINDA EKONOMİ – TOPLUM – SİYASET”

2014- “TÜRKİYE’DE İKTİSAT VE SİYASET : Büyüme,Bölüşüm ve Demokrasi”

2015- “21. YÜZYILDA EKONOMİ, DEVLET, SİYASET : Değişimin Yönü”

2016-  “KRİZİN BU GÜNÜ KAPİTALİZMİN VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİ”

2017- “KRİZİN YANSIMALARI: İKTİSAT, SİYASET, ADALET”

2018- “YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE İKTİSAT, SİYASET VE İLİŞKİLER”

2019- “KRİZ: DAHA DERİN, DAHA YAYGIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL KRİZİN ANATOMİSİ”

2021- “YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ”

2022- “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RADİKALLEŞEN SORUNLAR”

2023- “CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ”