Akademik Etkinliklerimiz

-İKTİSATÇILAR HAFTASI

-BİLİME VE HOCALARA SAYGI TOPLANTILARI

-İFMC TEZ TARTIŞMALARI

İKTİSATÇILAR HAFTASI

         1974 yılında “Sanayileşmenin Neresindeyiz?” üst başlığı ile başlayan ve 1980 yılı olağanüstü dönemi hariç otuz üç yıldır aralıksız devam eden bir etkinlik olan İktisatçılar Haftası, İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin kamuoyu tarafından en çok bilinen etkinliklerinden biridir. Bu haftanın temel özelliği, konu ile ilgili tarafların en rafine temsilcilerini bir araya getiren, Türkiye ve dünya gündemindeki önemli iktisadi, sosyal ve kültürel olayların sağlıklı bir zeminde tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir platform olmasıdır.


         Bu güne kadar yapılan bütün İktisatçılar Hafta’larında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Siyasi Parti Liderleri ve Bakanlık düzeyinde katılımlar olmuş ve açılış konuşmaları bu değerli kişiler tarafından yapılmıştır. İktisatçılar Haftası’nın konuşmacıları her zaman Türkiye’nin önde gelen bilim adamları, siyasetçileri, bürokratları, iş adamları, sendikacıları, gazetecileri ve konusunda uzman kişiler olmuştur. Ayrıca birçok İktisatçılar Haftası’na yurt dışından dünyanın önde gelen İktisatçıları, konusunda uzman olan siyaset adamları ve gazetecileri panelist olarak katılmış ya da haftamızın konusu ile ilgili olarak önemli tebliğler sunmuşlardır.         İktisatçılar Haftası’nın önemli bir diğer özelliği de, etkinliğin her bir gününün fakültemize büyük hizmetler vermiş değerli öğretim üyelerimize armağan edilmesidir.          Hafta süresince konularla ilgili haberler görsel ve yazılı basınımızda haber ve makale olarak yer almakla birlikte, haftanın bitimine müteakip, hafta süresince verilen tebliğ ve konuşmaların tüm metinleri önemli bir belge niteliği taşıması açısından İktisat Dergisi özel sayısında basılıp mezunlarımıza, üyelerimize, öğrencilerimize ve tüm kamuoyuna sunulmaktadır.

1974 yılından bugüne yapılan İktisatçılar Haftası’nın üst başlıkları aşağıda gösterilmiştir:

                                BİLİME VE HOCALARA SAYGI TOPLANTILARI

 1. 1974 – “SANAYİLEŞMENİN NERESİNDEYİZ?”
 2. 1975 – “1975 YILINDA TÜRKİYE”
 3. 1976 – “1976 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ VE IV. BEŞ YILLIK PLAN”
 4. 1977 – “İKTİSADİ KALKINMA VE MUCİZE”
 5. 1978 – “AZ GELİŞMİŞ ÜLKELER VE KEYNESGİL TEORİ”
 6. 1979 – “SANAYİLEŞME SORUNLARI VE AZGELİŞMİŞ ÜLKELER”
 7. 1982 – “BUNALIMDAN BÜYÜMEYE GEÇİŞTE TÜRKİYE EKONOMİSİ”
 8. 1983 – “CUMHURİYETİN 60.YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİ”
 9. 1984 – “PİYASA EKONOMİSİNE GEÇERKEN”
 10. 1985 – “İKTİSAT POLİTİKALARI VE GELİŞME DOĞRULTULARI”
 11. 1986 – “EKONOMİ VE DEMOKRASİ”
 12. 1987 – “AVRUPA TOPLULUĞU VE TÜRKİYE”
 13. 1988 – “YAPISAL DEĞİŞİKLİĞİN NERESİNDEYİZ?”
 14. 1989 – “TÜRKİYE İÇİN ALTERNATİFLER”
 15. 1990 – “DEĞİŞEN DÜNYA, DOĞU AVRUPA VE TÜRKİYE”
 16. 1991 – “EKONOMİ VE SİYASETTE YENİ STRATEJİLER”
 17. 1992 – “DEĞİŞEN DÜNYA, TÜRKİYE VE ON YILLAR”
 18. 1993 – “YENİ YÜZYILA DOĞRU DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE NE OLABİLİR?”
 19. 1994 – “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YENİ EĞİLİMLER”
 20. 1995 – “EKONOMİ VE SİYASETTE KRİZ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ”
 21. 1996 – “DÜNYA NEREYE GİDİYOR? KÜRESELLEŞME VE TÜRKİYE”
 22. 1997 – “TÜRKİYE’DE SERMAYE, DEVLET, SİYASET”
 23. 1998 – “TÜRKİYE’NİN DİNAMİKLERİ”
 24. 1999 – “YÜZYIL BİTERKEN GELECEĞE BAKIŞ”
 25. 2000 – “DEĞİŞEN DÜNYADA TÜRKİYE’NİN YERİ”
 26. 2001 – “İKTİSAT-İSTİKRAR VE TÜRKİYE”
 27. 2002 – “2003’E GİRERKEN SORUNLAR VE ARAYIŞLAR”
 28. 2003 – “CUMHURİYET’İN 80.YILINDA YURT VE DÜNYA”
 29. 2004 – “YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLEN DÜNYA VE TÜRKİYE”
 30. 2005 – “İKTİSAT VE YOKSULLUK” 
 31. 2007- “TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNMEK” 
 32. 2008- “GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRKİYE VE DÜNYA” 
 33. 2009- “KİRİZİN NERESİNDEYİZ? KRİZİN DEĞİŞİK YÜZLERİ” 
 34. 2010- “TAŞLAR YERİNDEN OYNARKEN… 2010 TÜRKİYESİNDE SİYASET, EKONOMİ, KURUMLAR” 
 35. 2011- “GEÇMİŞİN MİRASI GELECEĞİN BEKLENTİSİ ARASINDA TÜRKİYE” 
 36. 2012- “YÜZYILIN BAŞINDA DEĞİŞİMİN KRİZİ GERÇEKLER OLANAKLAR SINIRLAR”
 37. 2013- “ CUMHURİYETİN 90. YILINDA EKONOMİ – TOPLUM – SİYASET” 
 38. 2014- TÜRKİYE’DE İKTİSAT VE SİYASET “Büyüme,Bölüşüm ve Demokrasi”
 39. 2015- “21. YÜZYILDA EKONOMİ, DEVLET, SİYASET : Değişimin Yönü”
 40. 2016-  “KRİZİN BU GÜNÜ KAPİTALİZMİN VE DEMOKRASİNİN GELECEĞİ”
 41. 2017- “KRİZİN YANSIMALARI: İKTİSAT, SİYASET, ADALET”
 42. 2018- “YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE İKTİSAT, SİYASET VE İLİŞKİLER”
 43. 2019- “KRİZ: DAHA DERİN, DAHA YAYGIN EKONOMİK VE TOPLUMSAL KRİZİN ANATOMİSİ”
 44. 2021- “YEREL YÖNETİMLER VE DEMOKRASİ”
 45. 2022- “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE RADİKALLEŞEN SORUNLAR”
 46. 2023- “CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE’NİN SEÇİMİ”

         Bilim dünyasını derinden etkilemiş ve saygınlık kazanmış, bilime önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarının düşüncelerini daha yakından tanıtmalarını, bilgi birikim ve tecrübelerini genç meslektaşlarına aktarmalarını ve akademik geçmişinde yaşadıkları tecrübelerin paylaşılmasını hedefleyen Bilim ve Hocalara Saygı Toplantıları, 2002 yılında başlatılmıştır. Geçmiş yıllar itibariyle,

Prof. Dr. Mübeccel Kıray,
Prof. Dr. Gülten Kazgan,
Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu,
Prof. Dr. Metin Kutal,
Prof. Dr. Haydar Kazgan,
Prof. Dr. Erdoğan Alkin,
Prof. Dr. Korkut Boratav,
Prof. Dr. Oktar Türel,
Prof. Dr. Toker Dereli,
Prof. Dr. İlhan Tekeli,
Prof. Dr. Türkan Öncel,
Prof.Dr.Bilsay Kuruç,
ve  Prof.Dr.Besim Üstünel için düzenlenen bu toplantılar büyük ilgi görmüştür.

         Bilime ve bilim insanlarına sahip çıkma anlamında büyük önem taşıması nedeniyle önümüzdeki dönemlerde de bu toplantılara devam edilecektir.

İFMC TEZ TARTIŞMALARI

İFMC bünyesinde akademik alandaki tartışmalara bir zemin oluşturmak üzere 2012 yılında düzenlenmeye başlamıştır. Amaç; toplumsal olana ilişkin geçmiş ya da günümüzde yaşanan sürece dair söyleyecek sözü, yazdığı, ileri sürdüğü tezi olan akademisyen ve araştırmacıların söz ve tezlerinin ilgili taraflarla tartışılmasına zemin hazırlamaktır.

Toplantılar, bu tür bir tartışmaya açık olan ve talep eden davetli akademisyen ve araştırmacılar ve bu çağrıya kendi isteğiyle cevap veren herkes için bir zemin oluşturma çabasıdır.

Bu güne kadar düzenlenen toplantıların başlıkları ve sunumu yapan akademisyen/ araştırmacıların isimleri  aşağıdaki gibidir:

21 Mayıs 2012, Yeni Bireysellikler ve Vaat Toplumu, Prof.Dr. Neşe Özgen

25 Haziran 2012, Teslim Alınan Medya ve Rıza Üretimi, Ertuğrul MavioğlU

24 Aralık 2012, Bireycilik, Bireysellik ve Özgürlük, Yıldız Silier

25 Şubat 2013, Ölçü ve Özgürlük: Aşkınlık, Aşkınsallık ve İçkinlik- Cengiz Baysoy

Spinoza ve Etik-politika: Ortak Olanın Kudreti – Sinem Özer

Aşkın Güç Olarak Sermaye; İçkin Kudret Olarak Emek- Münevver Çelik

01 Nisan 2013, Çağdaş Materyalist Dünya Görüşünün Sorunları, Saffet Murat Tura.