Hakkımızda

İÜ İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti , İktisat Fakültesi’nin ilk mezunları tarafından 1 Mart 1943 yılında kurulmuştur. Mezunların, Fakülteleri ile ve birbirleri ile bağlarını güçlendirmek amacı ile kurulan İFMC’nin İktisat Dergisi adında yarı akademik bir yayını vardır. Ayrıca, yıl boyunca en bilineni İktisatçılar Haftası olan çok sayıda akademik toplantı yapılmaktadır. Cemiyetimizin Ankara’da bir şubesi ve Düzce’de temsilciliği bulunmaktadır.

Galipdede caddesi, Tünel adresinde bulunan ve kendi mülkümüz olan Genel Merkezimizin salonu üyelerimiz için lokal olarak düzenlenmiştir.

MİSYON

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti (İFMC), ülkemizin iktisadi yaşamına katkıda bulunmak ilk hedefinden yola çıkarak, İktisat Fakültesi mezunları arasındaki dayanışmayı sağlamak, başta ekonomik konular olmak üzere sosyal ve kültürel konularda yayınlar yapmak, platformlar oluşturmak, paneller düzenlemek, dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan konuların ve sorunların iktisadi bakış açısı ile sağlıklı zeminlerde tartışılmasını sağlamak ve çözüm yolları aramak, fakültemizde okuyan öğrencilerin eğitim düzeylerini yükseltmek ve eğitim dönemlerinde karşılaştıkları maddi/manevi sorunlarını aşmalarına yardımcı olmak gibi pek çok amaçla kurulmuştur. Üyeleri arasındaki dayanışmayı artırmayı hedefleyen İFMC, bu bağlamda üyeler ve mezunlar arasında mevcut her türlü bilgi ve deneyimi paylaşmada, eğitim de dahil olmak üzere etkin bir rol oynayacak düzenlemeleri organize eder. Ayrıca ülkemizde, İFMC üyesi olan veya olmayan bütün iktisatçıları genel olarak iktisat, bilim ve Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal hayatını ilgilendiren bütün tartışma konuları için bir araya getirip, bunları kamuoyunun dikkatine sunar. Bu çalışmaları tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirir.

Kurucu Üyelerimiz:

Turhan KENTBAY

Hasan GÖRÜN

Rıfat KOŞAL

Faruk FENİK

Hayrettin PEKER

Sami VARDAR

Haluk TATARAĞASI

TÜZÜK

Eski tüzüğümüzün 5253 sayılı yeni Dernekler Yasası’ na uygun hale getirilmesi için; 12 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da mevcut yasaya uygun hale getirilme çalışmalarımız Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen şekliyle; 06.06.2007 tarih ve 129 sayılı yazıyla İl Dernekler Müdürlüğü’nce de onaylanarak yeni tüzük metnimiz yürürlüğe girmiştir. Yeni tüzük metnimize sitemizden ulaşabilirsiniz. 

İ. Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUN VE MENSUPLARI VAKFI

İ. Ü. İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı 13.11.1986 tarihinde kurulmuştur. Kısa adı “İKTİSATLILAR VAKFI” olan vakfın merkezi İSTANBUL’dadır.

Ekonomik, toplumsal ve kültürel alanda araştırmalar yapmak, konferans ve seminerler düzenlemek, Türkiye’nin iktisadi sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi yolunda çalışmalar yapmakla birlikte fakültemizin eğitim ve öğretim çalışmalarına maddi ve manevi yardım sağlamak, her nevi öğretim ve araştırma malzemelerini temin etmek amaçları arasındadır. Ayrıca İktisat Fakültesi mezunları için uzmanlıklarını yükselten öğrenci kursları ve yabancı dil takviye kursları düzenlemek ve Fakülte/Mezunlar Cemiyeti ile işbirliği yaparak mezunlara çalışma alanları sağlamanın yanında başarılı ve yetenekli lisans ve yüksek lisans öğrencilerine İFMC ile birlikte burs sağlar.

Vakıf Başkanlığı’nı halen Burhan Taştan sürdürmektedir.

İFMC YÖNETİM KURULU

06.07.2021 Salı günü 67. genel kurulunu yapan İFMC’nin Yönetim Kurulu ve diğer kurul üyeliklerine seçilen asıl ve yedek üyelerimiz aşağıdadır.

Kendilerini kutlar, görevlerinde başarılar dileriz.

İ. Ü. İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

Sevil Usanmaz – Genel Başkan

Prof. Dr. Şebnem Arıkboğa – Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Rıza Sayıl – Genel Sekreter

Orhan Bardakçı – Genel Muhasip

Prof. Dr. İzzettin Önder

Prof. Dr. Levent Ürer

Dr. Aylin Altınay Cingöz

Kazım Ulutaş 

Ersel Koruk

Tülay Peköz

Fatma Nebi Sevindi

Caner S. Sevindik

Mert Akın

Volkan Köse

DENETİM KURULU

Mehmet Fuat Tönük (Başkan)

A. Vahap Kelebek

Zerrin Akbaytuan

Nuri Vardar

Evren Fıstıkoğlu

Hikmet Akçiçek

ONUR KURULU

Osman S. Arolat

Oktay Emed

Can Akın Çağlar

Kasım Kolcuoğlu

Reşat Nadir Özsoğuk

Hasan Eriş

ONUR KURULU DOĞAL ÜYELERİ

Prof. Dr. Sayım Yorğun

Burhan Taştan

DİVAN KURULU

Ahmet Özkan – Divan Kurulu Başkanı

Süreyya Hiç – Divan Kurulu Başkan Yardımcısı

Nuran Pekiner – Divan Kurulu Sekreteri

Kaya Ardıç

Kazım Ulutaş

Nüvit Eseryel

Nihat Falay

Fahrettin Ecevit

Burhan Taştan

Gülser Önal

Adnan Memiş

Şeref Eren

Mustafa Aktaş

Yalçın Erceber

Ethem Baturalp Pamukçu

Hüseyin Latifoğlu

Doğan Yakupoğlu

DİVAN KURULU DOĞAL ÜYELERİ

Oktay Emed – Doğal Üye

Şeref Özgencil – Doğal Üye

Vahap Adıyaman – Doğal Üye

Veysel Çarıkçıoğlu – Doğal Üye

Ufuk Uras – Doğal Üye

M. Kemal Bayraktaroğlu – Doğal Üye

Alpay Biber – Doğal Üye

Not: Tüzük gereği; Cemiyetimizin ilk kurucu üyeleriyle, Cemiyet Merkezi Yönetim Kurullarında başkanlık yapmış olanlar Divan Kurulu’nun doğal üyesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Onur Kurulu’nun doğal üyesidir.