İFMC 66. DÖNEM GENEL KURULU – 12.05.2018

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

GENEL MERKEZİ’NDEN

Cemiyetimizin 66. Dönem Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 13:00’de İ. Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin İnönü Caddesi Ulusal Apartmanı No:5 Kat:2 Gümüşsuyu-Taksim-İstanbul adresindeki lokalinde,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 13:00’de İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın İstiklal Caddesi No:146 Kat:3 Beyoğlu-İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Sayın üyelerimize duyurulur.

İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti

Genel Merkezi Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış ve saygı duruşu

2. Kongre Başkanlık Divanı’nın seçilmesi ve Divan Kurulu’na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3. Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve mali raporunun okunması

4. Denetim Kurulu raporunun okunması

5. Raporların müzakeresi

6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

7. Bütçenin sunuluşu, kabulü ve Yönetim Kurulu’na bütçede fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,

8. Yönetim Kurulu’na, Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, rehin, ipotek veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi hususunda yetki verilmesi,

9. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu, Divan Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimi

10. Dilekler

11. Kapanış