İ.F.M.C. 64. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURUL İLANI – 03.05.2014

Cemiyetimizin   64. dönem Olağan Genel Kurul toplantısı, 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 13.00’de,  İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti’nin Galipdede Cad. Birlik Apt. No.24 K.1 D.1 Tünel  Beyoğlu- İstanbul adresindeki Genel Merkezinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü saat 13.00 de İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın İstiklal Cad. No.146 K.3 Beyoğlu/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur.

İ.Ü.İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ                                                       

GENEL MERKEZİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1.   Açılış ve saygı duruşu

2.   Kongre Başkanlık Divanı’nın seçilmesi ve Divan Kurulu’na toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi

3.   Yönetim Kurulu’nun faaliyet ve mali raporunun okunması

4.   Denetim Kurulu raporunun okunması

5.   Raporların müzakeresi

6.   Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

7.   Bütçenin sunuluşu, kabulü ve Yönetim Kurulu’na bütçede fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,

8.   Yönetim Kurulu’na, Cemiyet için gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, rehin, ipotek veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi hususunda yetki verilmesi,

9.   Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Divan Kurulu, asıl ve yedek üyelerinin seçimi

10. Dilekler
11. Kapanış